SAZEBNÍK UNIKA 2021 (novela na rok 2021/1.Q 2022)

Akční nabídka
Kód produktu: PUB01
Vaše cena: 210,00 Kč
Počet kusů skladem: 999
Dostupnost: Skladem

SAZEBNÍK UNIKA 2021 (novela na rok 2021/1.Q 2022)

Sazebník zjednodušuje a urychluje obchodní jednání a splňuje požadavky § 2 odst. 1 zákona č. 526/90 Sb., o cenách na vymezení kvalitativních a dodacích podmínek.

V přílohách obsahuje:

Základní soubor výkonů inženýrsko - projektových prací v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhl. č 499 /2006 Sb.,ve znění pozdějích předpisů, a vyhl. č. 146/2008 Sb., a dalších fází, které jsou běžně v praxi používány.

Dále:

 •    doporučený rozsah AUTORSKÉHO DOHLEDU a TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA,
 •    rozsah PROJEKTU STAVBY obsazeného v ceně v návaznosti na Stavební zákon č. 183/2006 Sb., a prováděcích vyhlášek, ve zněnní vydaných novel,
 •    plán BOZP ve fázi zpracování projektové dokumentace,
 •    činnosti správce (inženýra) stavby,
 •    informace o BIM modelu staveb, atd.,

  Sazebník je postupně zasílán podle došlých objednávek.  

PLATBA:

 • cena za publikaci - 210,- Kč bez DPH (jsme plátci DPH) 
 • bezhotovostně - příkazem k úhradě, na základě faktury zaslanou elektronicky před expedicí, popř. na základě přiložené faktury přímo ke zboží po obdržení zboží (bez dodatečných nákladů za platbu),
 • v hotovosti - dobírkouvou poukázkou (na základě aktuální ceny České pošty za dobírkovou poukázku typu C).

DODÁNÍ přes Českou poštu:

 • 1-2 ks    80,- Kč (s DPH) 
 • 3-5ks    120,-Kč (s DPH)
 • termín:   obvykle do 5 pracovních dnů

 

také programové vybavení pro výpočet cen za projektovou dokumetaci

Kontakt

Ing. Vojtěch Kaisler - Unika

Okružní 1210 28002 Kolín 5

mobil Ing. Iva Svobodová Kaislerová:
+420606817816
mobil Ing. Vojtěch Kaisler:
+420606606470
Jsme plátci DPH. Ceny zboží jsou uvedeny bez DPH.