SAZEBNÍK 2017/1Q 2018 - publikace rozebrána!!! Přijaté objednávky od ledna 2018 nelze nyní bohužel realizovat. Za způsobené obtíže se omlouváme.

Akční nabídka
Kód produktu: PUB01
Vaše cena: 210,00 Kč
Počet kusů skladem: 0

SAZEBNÍK 2017/1Q 2018 - publikace rozebrána!!! Přijaté objednávky od ledna 2018 nelze nyní bohužel realizovat. Za způsobené obtíže se omlouváme.

Sazebník zjednodušuje a urychluje obchodní jednání a splňuje požadavky § 2 odst. 1 zákona č. 526/90 Sb., o cenách na vymezení kvalitativních a dodacích podmínek.

V přílohách obsahuje:

 Základní soubor výkonů inženýrsko -projektových prací v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhl. č 499 /201 Sb.,ve znění vydané novely vyhl.č.205/2017 Sb., a vyhl. 146/2008 Sb.,ZVZ a   dalších fází které jsou běžně v praxi používány.

Dále:

  •    rozsah AUTORSKÉHO DOHLEDU a TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA,
  •    doporučený OBSAH ZADÁVACÍCH (SOUTĚŽNÍCH) PODKLADŮ, atd.,
  •    rozsah PROJEKTU STAVBY obsazeného v ceně v návaznosti na nový stavební zákon o. 183/2006 Sb., a prováděcích vyhlášek, ve zněnní vydaných novel,
  •    plán BOZP ve fázi zpracování projektové dokumentace,
  •    činnosti správce (inženýra) stavby,
  •    doporučený rozsah autorského a technického dozoru,
  •    informace o BIM modelu staveb, atd.,

  Sazebník je postupně zasílán podle došlých objednávek (nejdříve jsou vyřizovány trvalé objednávky)  

  Dodání 1-2 ks 75,.Kč; 3-5ks 100,-Kč

  Uvedená cena je bez DPH.   

také programové vybavení pro výpočet cen za projektovou dokumetaci

Kontakt

Ing. Vojtěch Kaisler - Unika

Okružní 1210 28002 Kolín

tel/fax: +420 321726229 mobil: +420 606606470